Start Materialenbank

Meertaligheid en onderwijs

Nederland en Vlaanderen worden steeds meertaliger. Die talige diversiteit is een rijkdom voor de samenleving en het onderwijs, maar brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Enerzijds wordt meertaligheid gezien als een cruciale katalysator op het vlak van burgerschap en economie. Anderzijds wordt het aangewezen als een oorzaak van achterstanden bij leerlingen met een meertalige achtergrond.

Visies op meertaligheid: wetenschap en praktijk
In dit boek delen verschillende schrijvers hun visies, ervaringen, problemen én best practices op het gebied van meertaligheid. De bijdragen van onder andere (taal)wetenschappers, scholieren, een advocaat, een kunstenaar, een re-integratieconsulent, leerkrachten en beleidsmakers zorgen voor een brede benadering van het onderwerp en de waarde van taaldiversiteit.

Kansen en uitdagingen: meertaligheid als antwoord
De meertaligheid van leerlingen met een migratie-achtergrond in Nederland en Vlaanderen wordt besproken, maar ook vraagstukken vanuit de onderwijspraktijk van Suriname, Zweden, St. Eustatius en het Fries taalonderwijs komen aan bod. De bijdragen in deze bundel laten zien waarom we meertaligheid juist moeten verwelkomen en stimuleren, zowel binnen als buiten de klas.

Talenbeleid Taalondersteuning Meertalig opvoeden Basisonderwijs Secundair onderwijs Boek
Terug