Start Materialenbank

Nederlands / OKAN - vakantieboek

De leerkrachten van OKAN-leerlingen zetten zich maximaal in om hun leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden, met het oog op zelfredzaamheid in hun onderwijscarrière en hun verdere leven. Ze besteden tijdens de schooluren veel aandacht aan differentiatie om op maat (taal)ondersteuning te bieden aan elk leerling. De taal is immers een belangrijke poort naar maatschappelijke integratie. OKAN-leerlingen leren op één jaar tijd heel veel Nederlands, maar in de vakantieperiodes is het vaak minder evident om het Nederlands te blijven oefenen buiten de school(m)uren. Dit vakantieboek, samengesteld door drie studenten van de Arteveldehogeschool in het kader van hun bachelorproef, kan daarop een antwoord bieden. Via de oefeningen in het boek, kunnen nieuwkomers hun Nederlands verder oefenen en versterken. De opdrachten uit het boek kunnen natuurlijk ook (apart) in de OKAN-klas ingezet worden.

Taalondersteuning Secundair onderwijs Anderstalige nieuwkomers Jongeren Boek
Terug