Start Materialenbank

Plurilingualism and pluriculturalism in content-based teaching

A training kit

Europees CLIL-project met volledig uitgewerkte lesfiches talensensibilisering in het Frans, Engels en Spaans voor het lager en het secundair onderwijs.

Talensensibilisering Basisonderwijs Secundair onderwijs Kinderen Jongeren Lesmateriaal
Terug