Start Materialenbank

Reflectiewaaier: omgaan met meertaligheid in de kinderopvang (0-3 jaar). Tool voor ondersteuners

Deze Reflectiewaaier wil professionals met een ondersteunende functie in de kinderopvang een veelheid aan kennis en instrumenten aanreiken om kinderbegeleiders te versterken in het werken in een meertalige context. Zo kunnen ze samen een positieve context creëren voor alle kinderen, gezinnen en de samenleving. De Reflectiewaaier biedt kaders, maar ook specifieke methodieken zoals stellingenkaartjes, cases, filmpjes, … om met kinderbegeleiders na te denken over het meertaligheidsbeleid in de opvang, en dit naar kinderen, ouders en het team.

Talenbeleid Communiceren met ouders Meertalig opvoeden Boek Website
Terug