Start Materialenbank

TaalGEZINd

Handleiding ter ondersteuning van oudersessies rond meertalig opvoeden

Ouders spelen een cruciale rol in de taalontwikkeling. We willen hen versterken door hen te informeren, inzichten te verruimen, tips te geven en ervaringen uit te wisselen. De thuistaal versterken is belangrijk voor het functioneren van het gezin en voor de gehele taalontwikkeling. Aandacht voor de integratietaal (Nederlands) in de thuisomgeving is hierbij essentieel.

TaalGEZINd is een bundeling van goede praktijken rond het werken met anderstalige en/of kansarme ouders die hun kinderen meertalig willen opvoeden. De activiteiten worden beschreven aan de hand van fiches. Het nodige didactisch materiaal is bijgevoegd in het Nederlands en het Frans. Het accent ligt op de groep maar een aantal zaken kan je met individuele ouders opnemen.

Meertalig opvoeden Basisonderwijs Buitenschoolse opvang Ouders Lesmateriaal
Terug