Start Materialenbank

Taal leren

Van kleuters tot volwassenen

Hoe leren anderstalige kinderen, jongeren of volwassenen Nederlands? - Hoe creëren we een optimale leeromgeving voor taalonderwijs? - Kan NT2-onderwijs emancipatie mogelijk maken?
Het aantal nieuwkomers in België en Nederland is de laatste jaren fel gestegen. Van hen wordt verwacht dat ze zo snel mogelijk Nederlands leren.
Om dat leerproces vlot te laten verlopen, leren we het best meer over hoe het taalverwervingsproces van kleuters, lagerschoolkinderen, jongeren en volwassenen verloopt. Taal leren maakt duidelijk hoe taalverwerving in elkaar zit, hoe ons beeld van taal en onderwijs het leren van taal beïnvloedt en hoe je taal beter verwerft via interactie in een leeromgeving waarin er (meertalig) geëxperimenteerd mag worden.
Dit boek geeft daarbij het woord aan onderzoekers en doorgewinterde leraren. Zij analyseren de studies naar taalverwerving, formuleren aanbevelingen voor beleidsmakers en reiken praktijkvoorbeelden en tips aan.

Talenbeleid Taalondersteuning Basisonderwijs Secundair onderwijs Anderstalige nieuwkomers Kleuters Kinderen Jongeren Ouders Boek
Terug