Start Materialenbank

Talen, mijn gedacht!

Handeleiding

De uitleenbare tentoonstelling ‘Talen, mijn gedacht!’ werkt rond emoties die met het gebruik en het leren van talen gepaard gaan. Bij de tentoonstelling hoort deze handleiding met acht workshops.

In 2008 opende Foyer de interactieve tentoonstelling ‘Talen, mijn gedacht!’, die volledig draait rond meertaligheid en hoe kinderen dit beleven. De interactieve tentoonstelling over taal en emotie reist sindsdien het Vlaamse land af, en bereikte zo al duizenden kinderen. In 2008 ontving Foyer de tweede prijs bij de uitreiking van het Europees Label voor Innovatief Onderwijs (ELIT).

De tentoonstelling ontstond vanuit de ervaring dat emoties het leren van talen beïnvloeden. Inzicht verwerven in deze emoties komt acties rond taalleren ten goede. Daarom startte de cel Onderwijs & Meertaligheid van Foyer een project rond meertaligheid en emoties, dat kinderen wil doen nadenken over de verschillende talen die ze spreken. Ze worden aangezet om de betekenis die ze geven aan de talen die ze spreken, te verwoorden, vorm te geven en te verdiepen. Ze ontdekken tegelijk ideeën en gevoelens van andere kinderen. Het tweede doel is om leerkrachten en begeleiders te doen stilstaan bij wat kinderen denken over meertaligheid. Ze ervaren zo hoe de gevoelens van kinderen hun weg zoeken via deze talen. Volwassenen krijgen zo meer aandacht voor de totale ‘taalbagage’ van het kind en worden verder aangezet tot reflectie over de impact van deze gevoelens op het taalleerproces. Het project startte met de ontwikkeling van een twaalftal workshops. Die waren erop gericht meertalige kinderen te laten nadenken over hoe ze zich voelen bij de talen die ze spreken en horen. De reacties en het materiaal van deze meertalige kinderen vormden vervolgens de basis van de tentoonstelling ‘Talen, mijn gedacht!’.

De interactieve tentoonstelling bestaat uit verschillende eilanden waar bezoekers gestimuleerd worden om hun eigen ‘gedacht’ te vormen en te formuleren over meertaligheid. De kinderen wandelen in groepjes het circuit af, en worden uitgenodigd tot ervaringsuitwisseling en gesprekken. Iedere deelnemer noteert ook zijn persoonlijke bevindingen op een routekaart. Een handleiding met workshops geeft de mogelijkheid om het thema daarna verder uit te diepen.

Sinds 2014 reist er trouwens een dubbele tentoonstelling rond: naast ‘Talen, mijn gedacht!’ is er nu ook ‘Talen, ons gedacht!’. Dat laatste circuit is ontwikkeld voor meertalige volwassenen en ouders die hun kinderen opvoeden in een meertalige context. Het geheel werd zo uitgewerkt dat het interactieve circuit in een halfuurtje tijd kan worden omgebouwd. Zo kunnen nu zowel kinderen als volwassenen worden ontvangen, elk in een eigen circuit.

Talenbeleid Talensensibilisering Meertalig opvoeden Basisonderwijs Kinderen Ouders Spel Lesmateriaal
Terug