Start Materialenbank

Talen op een kier

Lesbundel

Met de map ‘Talen op een kier’ kun je aan de slag met talensensibilisering. Bij talensensibilisering gaat het niet om het leren van talen, maar wel om het leren over talen. Zo wordt een positieve attitude ten aanzien van andere talen en culturen bevorderd. Interculturele vaardigheden en taalvaardigheid worden zo eveneens versterkt. De map bestaat uit 40 uitgebreide en volledig uitgewerkte lesfiches, geordend per thema en gekoppeld aan ontwikkelingsdoelen en eindtermen. Er is ook een audio-cd voorzien met geluidsfragmenten. Bijna alle lesfiches zijn geschikt voor zowel taalhomogene als taalheterogene groepen.

Talensensibilisering Basisonderwijs Kleuters Kinderen Lesmateriaal
Terug