Start Materialenbank

Thuistaal voor leerkrachten

Themapakket

Het themapakket stelt dat ouders het recht hebben om zelf te kiezen welke taal ze thuis spreken.
De belangrijkste functie van taal is communiceren. Als ouders dikwijls het advies krijgen om een taal te spreken die niet hun moedertaal is, gaat men voorbij aan de belangrijkste functie van taal en loopt men het risico dat er steeds minder in plaats van beter gecommuniceerd wordt.
De werkvormen zijn schuiftabellen, video, stellingen, rollenspel, concrete voorstellen…

Meertalig opvoeden Basisonderwijs Buitenschoolse opvang Ouders Lesmateriaal
Terug