Start Materialenbank

Vertaalfiches Klasse

Je wil laaggeschoolde en anderstalige ouders helpen om belangrijke informatie over onderwijs goed te begrijpen? De vertaalfiches over allerlei thema’s helpen je hierbij. Een vertaalfiche bevat een basisboodschap die elke school aan ouders geeft, in laagdrempelig Nederlands en in 9 verschillende talen. Soms zit er ook een filmpje bij.

Talenbeleid Communiceren met ouders Basisonderwijs Buitenschoolse opvang Ouders Website
Terug