Start Materialenbank

Vertaling van basiswoorden en -zinnen in 8 talen - op basis van de GO4ty!

Scholen worden vaak geconfronteerd met instappende kleuters die thuis een andere taal spreken en het Nederlands nog niet beheersen. Bij hun start in de kleuterklas zijn ze nog volop bezig met de ontwikkeling van hun moedertaal. Op het moment dat kleuters hun schoolcarrière starten, is het Nederlands vaak de tweede of zelfs de derde taal waarmee ze geconfronteerd worden. Hun startpositie voor het leren van het Nederlands is daardoor fundamenteel anders dan bij kinderen die thuis in het Nederlands worden opgevoed: een nieuwe omgeving en een vreemde taal met onbekende klanken, patronen, woorden en zinnen.

Kleuterleid(st)ers doen grote inspanningen om kinderen een gevoel van veiligheid en geborgenheid te geven, zodat ze zich gewaardeerd en welkom voelen op school, zichzelf kunnen zijn en met volle teugen kunnen genieten van wat er zich in de klas aanbiedt. Uiteraard staat de taalontwikkeling hierbij centraal. Kinderen leren taal door in interactie te gaan met hun omgeving. Via een rijk aanbod en productieve gesprekken verruimen deze kinderen, op een heel natuurlijke wijze, hun woordenschat en leggen ze zo de basis voor verdere (taal)ontwikkeling. Welbevinden is een belangrijke succesfactor voor die taalverwerving. Kinderen die ervaren dat hun basisbehoeften vervuld worden, passen zich beter aan in de klas en op school. Die basisbehoeften vervullen hangt ook samen met een betere identiteitsontwikkeling: in voeling zijn met zichzelf, beschikken over een positief zelfbeeld, open staan voor de omgeving, zich verbonden voelen met anderen…

Om de instappende kleuters die het Nederlands nog niet begrijpen zo snel mogelijk te laten wennen in de klas, dachten de kleuterleid(st)ers van de Basisschool ‘De Vogelzang’ in Oostakker na over een woordenlijst waarop deze kinderen kunnen voortbouwen in hun woordenschatontwikkeling. Niet enkel in het Nederlands, maar ook vertaald in de talen die het meest voorkomen in hun school. De brugfiguur van de school is met dat idee verder aan de slag gegaan, samen met het team meertaligheid van Onderwijscentrum Gent. Het materiaal dat u nu aan het bekijken bent, is daarvan het resultaat. Het is gebaseerd op de GO4ty en de bestaande basislijsten woordenschat voor kleuters. Deze woordenlijst kan enerzijds als basis dienen om de interactie van de kleuterleid(st)er met het individuele kind te activeren, om zo aan een gevoel van veiligheid en geborgenheid bij het kind te werken. Anderzijds kan de lijst ook ingezet worden om de interactie van de kleuterleid(st)er met anderstalige ouders (en omgekeerd) te bevorderen en zo de betrokkenheid van ouders bij het klasgebeuren te ondersteunen. De woordenlijst is vertaald in 8 talen: Arabisch, Bulgaars, Frans, Turks, Duits, Engels, Russisch en Spaans.

Talensensibilisering Taalondersteuning Basisonderwijs Anderstalige nieuwkomers Kleuters Woordenlijst
Terug