Start Materialenbank

Wiskunde - begrippenlijst

Anderstalige kinderen hebben het dikwijls moeilijk met rekentaal. Door begrippenlijsten in verschillende talen in te zetten, kunnen kinderen en jongeren sneller de rekentaal in de vingers krijgen, en zo ook hun Nederlands bevorderen. De iMAT (‘instrument Mathematics Anderstalig Thuistaal’) is een tool die opgebouwd is rond 5 thema’s en in 11 talen bestaat. De tool kan gebruikt worden in de lessen wiskunde, als hulpmiddel bij toetsen, rekenen en bij remediëring. Bij de iMAT werd ook een kaartspel ontwikkeld met 55 spelkaarten in de meest courante talen. Op de kaart staat telkens een Nederlandstalige rekenterm, met daarbij de overeenkomstige vertaling in de eigen taal en een symbool.

Taalondersteuning Secundair onderwijs Anderstalige nieuwkomers Jongeren Lesmateriaal
Terug