Start Materialenbank

Alaboemsasa

Vormingspakket met begeleidende DVD

Dit is een informatieve DVD over hoe op een positieve manier (in meertalige contexten) het Nederlands gestimuleerd kan worden in jeugdbewegingen en buitenschoolse opvang. “Positief“ verwijst hier naar een vorm van taalstimulering waarbij, met als uitgangspunt dat het Nederlands de voertaal is (a) het gebruik van andere talen niet wordt gesanctioneerd en Nederlands niet wordt opgevoerd als de enige taal die wordt gedoogd; (b) waarbij de stimulering van het Nederlands niet op een traditioneel schoolse manier gebeurt, maar eerder als opportuniteit wordt gezien vanuit de natuurlijke interactie die zich rond het spelgebeuren afspeelt.
Bij het videomateriaal wordt een concrete, toegankelijke handleiding geleverd waarin de inhoud van de DVD wordt beschreven; dit kan dienst doen als naslagmateriaal waarnaar makkelijk teruggegrepen kan worden door de gebruiker; de conceptualisering van het videomateriaal houdt rekening met de doelstelling dat het Nederlands de voertaal is.
Het materiaal is flexibel en kan op verschillende manieren ingezet worden, bv. tijdens vormingssessies maar ook op individuele, zelfstandige basis.

Talenbeleid Communiceren met ouders Taalondersteuning Vrije tijd Anderstalige nieuwkomers Kleuters Kinderen Jongeren Ouders Film Lesmateriaal
Terug