Start Materialenbank

Kennisdossier - Antwoorden op vragen over omgaan met meertaligheid in het onderwijs in het Nederlandse taalgebied

Hoe kan je op school en in de klas omgaan met de verschillende thuis- en moedertalen van leerlingen? Wat zijn essentiƫle elementen om op scholen tot een talenbeleid te komen dat recht doet aan alle talige competenties van leerlingen? Kunnen ouders thuis hun eigen taal blijven spreken of schakelen ze ook zelf beter over op het Nederlands? De antwoorden op deze en andere vragen zijn terug te vinden in het kennisdossier Antwoorden op vragen over omgaan met meertaligheid in het onderwijs in het Nederlandse taalgebied van Meertalig.nl, Meertaligheid.be en de Taalunie.

In totaal zijn 24 vragen over omgaan met meertaligheid in het onderwijs verzameld die vaker door beleidsmakers, onderwijsprofessionals en ouders worden gesteld. Vervolgens zijn deze vragen voorgelegd aan 8 taalwetenschappers die in het Nederlandse taalgebied actief zijn. Zij hebben de vragen elk vanuit hun eigen expertise beantwoord op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten. Hun inbreng is door de redacties van Meertalig.nl, Meertaligheid.be en de Taalunie bij elkaar gebracht en verwerkt tot zo volledig mogelijke antwoorden.

Talenbeleid Talensensibilisering Meertalige diagnostiek Communiceren met ouders Taalondersteuning Meertalig opvoeden Basisonderwijs Secundair onderwijs Buitenschoolse opvang Vrije tijd Anderstalige nieuwkomers Kleuters Kinderen Jongeren Ouders Boek
Terug