Start Materialenbank

Elke taal haar verhaal

Bundel voor begeleiders

‘Elke taal haar verhaal’ is een handleiding voor begeleiders die vormingssessies willen organiseren voor anderstalige ouders met kleuters. De bundel is ingedeeld in vier thema’s: het verhaal van meertaligheid, een taalrijke omgeving op school, een taalrijke omgeving thuis en in de vrije tijd, en evaluatie en afsluiting. Het handboek bevat 11 uitgewerkte vormingssessies en veel achtergrondinformatie waarmee je meteen aan de slag kunt. Centraal in dit pakket staat het idee dat de thuistaal van de kinderen voldoende aandacht moet krijgen. Ouders worden ondersteund om hun kinderen taalvaardig te maken in hun thuistaal én in het Nederlands. Het belang van het kleuteronderwijs wordt benadrukt en ouders krijgen tips en adviezen om hun communicatie met de school te vergemakkelijken.

Communiceren met ouders Meertalig opvoeden Basisonderwijs Buitenschoolse opvang Vrije tijd Ouders Lesmateriaal
Terug