Start Materialenbank

Hoe kinderen meertalig opgroeien

Steeds meer ouders kiezen ervoor om hun kinderen meertalig op te voeden. In deze gids tonen de auteurs dat meertalig opvoeden perfect mogelijk is en een verrijking kan zijn voor de kinderen en het gezin. Dat geldt niet alleen voor de combinatie van Nederlands met Europese talen als Frans en Engels, maar ook wanneer Nederlands gecombineerd wordt met talen zoals Arabisch, Turks of Swahili. Het boek is erg praktisch van opzet, en bevat talrijke tips en voorbeelden uit de Nederlandse praktijk.

Talenbeleid Meertalig opvoeden Basisonderwijs Buitenschoolse opvang Vrije tijd Anderstalige nieuwkomers Kleuters Kinderen Ouders Boek
Terug