Start Materialenbank

Leerlijn alfabetisering voor nieuwkomers in OKAN/ISK

Welke stappen nemen analfabete leerlingen in de onthaalklas (OKAN)? Hoe leren leerlingen snel lezen en schrijven in het Latijnse schrift, zodat ze mee kunnen doen aan de lessen voor gealfabetiseerde leerlingen? Met de *Leerlijn alfabetisering ISK** krijgen leraren een handreiking voor de inrichting van hun onderwijs: welke onderdelen laat je aan bod komen, in welke volgorde en welk materiaal kun je in welke fase inzetten?

De Leerlijn alfabetisering ISK is een overzicht van de taalvaardigheden die analfabete leerlingen in de ISK moeten verwerven. Voor alle taalvaardigheden zijn streefdoelen beschreven. Voor de invulling van het onderwijsprogramma zijn er tips voor passende lesmaterialen te vinden. De Leerlijn Alfabetisering ISK is te vinden op Wikiwijs. Apart beschreven zijn de woorden die leerlingen eerst moeten leren om een goede start te kunnen maken in de ISK: een startwoordenlijst van 100 woorden en een basiswoordenlijst van 600 woorden. Ook andere startdoelen zijn apart beschreven: voor verstavaardigheid, uitspraakvaardigheid en digitale vaardigheden.

* ISK (‘Internationale Schakelklas’) is de Nederlandse tegenhanger van OKAN in Vlaanderen.

Taalondersteuning Anderstalige nieuwkomers Jongeren Website Tips Lesmateriaal
Terug