Start Materialenbank

Meertaligheid, een troef! Inspirerend werken met meertalige kinderen op school en in de buitenschoolse opvang

Steeds meer kinderen worden in een andere taal dan het Nederlands opgevoed. Hun talenrijkdom is geen struikelblok, maar net een bron voor leren en een onmisbaar startpunt voor het snel en efficiënt verwerven van het Nederlands als schooltaal. Wie de rijkdom van de kinderen en hun talige en culturele achtergrond erkent en benut, kan in zijn werking zoveel meer bereiken; naast hun motivatie om (Nederlands) te leren, voelen kinderen zich erkend in hun identiteit en is hun betrokkenheid hoog. Vanuit dit uitgangspunt en op basis van projectmatig onderzoek biedt dit boek heel concrete handvatten, instrumenten en praktijkvoorbeelden aan om positief om te gaan met meertalige rijkdom. Het boek koppelt de wetenschappelijke achtergrond van meertaligheid direct aan de praktijk. In het hele boek blijft het erkennen en benutten van thuistalen op school en in de buitenschoolse opvang het centrale aandachtspunt.

Dit boek nodigt je uit om vanuit je eigen (school)cultuur en je eigen klas of werking inspirerend aan de slag te gaan, en met het hele team een talenbeleid uit te stippelen.

Talenbeleid Talensensibilisering Communiceren met ouders Basisonderwijs Buitenschoolse opvang Anderstalige nieuwkomers Kleuters Kinderen Ouders Boek Tips
Terug