Start Materialenbank

Meertaligheid stimuleren bij ouders en kinderen. Tips voor leerkrachten en schoolteams

Leerkrachten zien de school als een plaats waar kinderen op een zo kort mogelijke tijd Nederlands moeten leren. Maar ze zijn vaak nog te weinig voorbereid op de meertalige context waarin ze lesgeven. Meertalige ontwikkeling kent een aantal kenmerken die invloed hebben op het Nederlandse taalverwervingsproces van anderstalige/meertalige kinderen. Gerichte ondersteuning van de kinderen bij dit proces is cruciaal. In deze brochure staan tips voor leerkrachten om meertalige kinderen te ondersteunen in hun taalontwikkelingsproces Nederlands. De folder werd vernieuwd en geüpdatet in de zomer van 2020.

Talenbeleid Taalondersteuning Basisonderwijs Kleuters Kinderen Folder Tips
Terug