Start Materialenbank

Nieuwe meertalige toetspraktijken in het rekenonderwijs

Hoe kunnen we een eerlijkere toetscultuur creëren voor nieuwkomers in het Nederlandse rekenonderwijs? Naar die vraag is binnen het 2-jarige onderzoeksproject “Multi-assessment: meertalig toetsen van nieuwkomers bij rekenen” onderzoek gedaan. De praktijkopbrengsten zijn nu verzameld in de publicatie “Nieuwe meertalige toetspraktijken in het rekenonderwijs”. Daarin geven vijf basisscholen een rijke beschrijving van de nieuwe toetspraktijken die zij hebben ontwikkeld en uitgevoerd om beter zicht te krijgen op het rekenpotentieel van hun meertalige leerlingen. De beschrijvingen worden voorafgegaan door een korte inleiding vanuit de theorie, en afgesloten met belangrijkste conclusies en een blik op de toekomst. Over klokkijken in het Arabisch, rekengesprekken met een tolk en de glimlach van kinderen als ze het gevoel hebben er met hun thuistaal te mogen zijn. De publicatie levert inspiratie voor leerkrachten, schoolleiders, bestuurders en beleidsmakers die aan de slag willen met het eerlijker toetsen van meertalige leerlingen, gelijke kansen en inclusiever onderwijs.

Talenbeleid Taalondersteuning Basisonderwijs Anderstalige nieuwkomers Kinderen Folder Tips
Terug