Start Materialenbank

Anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs: geen 'apart' verhaal

Pedagogisch cahier

Steeds meer basisscholen onthalen anderstalige nieuwkomers. Onthaalleerkracht, klasleerkracht, zorgcoördinator, directeur… het hele schoolteam werkt samen aan optimale ontwikkelingskansen voor deze kinderen. Het onthaalonderwijs is immers geen apart verhaal maar een gedeelde verantwoordelijkheid van het hele schoolteam. Terecht stellen basisscholen zich dan ook veel vragen over hoe ze het best omgaan met anderstalige nieuwkomers:

Wat zijn de wettelijke vereisten?
Hoe organiseren we het onthaalonderwijs?
Hoe onthalen we nieuwkomers en hun ouders en hoe maken we ze wegwijs in onze school?
Hoe bepalen we de beginsituatie van een nieuwkomer?
Welke vaardigheden en kennis moeten we bij anderstalige nieuwkomers in ontwikkeling brengen?
Welke doelen streven we na met deze leerlingen en hoe evalueren we die?
Hoe zorgen we ervoor dat ze goed kunnen aansluiten bij de reguliere lesactiviteiten?
Hoe leren we hen Nederlands aan?
Waar vinden we hulp en ondersteuning voor de leerkrachten?

Op deze vragen probeert dit cahier een antwoord te bieden. Met het boek richt het GO! zich naar klasleerkrachten, zorgcoördinatoren, directeurs en onthaalleerkrachten basisonderwijs.

Talenbeleid Taalondersteuning Basisonderwijs Kleuters Kinderen Boek Tips
Terug