Start Materialenbank

Postgraduaat Meertaligheid (Thomas More)

De Antwerpse hogeschool Thomas More organiseert een postgraduaatsopleiding rond meertaligheid, die voornamelijk gericht is op logopedisten met een interesse in meertaligheid. Ze krijgen er handvatten om meertalige kinderen met taalproblemen adequaat te behandelen. Hoe onderzoek je de moedertaal van een kind? Hoe communiceer je met meertalige ouders? Kun je de moedertaal integreren in taaltherapie? Het zijn zaken die in de opleiding aan bod komen.
In het eerste luik van het postgraduaat worden inzichten gedeeld in recent wetenschappelijk onderzoek over taalontwikkeling en taalontwikkelingsstoornissen in een meertalige context, gekoppeld aan praktische oefeningen en tips & tricks. In het tweede luik wordt aangeleerd hoe meertalige kinderen met taalproblemen onderzocht kunnen worden, met aandacht voor een gedetailleerde anamnese, intelligentieonderzoek, taalonderzoek in het Nederlands én de moedertaal van het kind. Tot slot is er ook een derde luik, rond taaltherapie bij meertalige kinderen.

Talensensibilisering Meertalige diagnostiek Communiceren met ouders Taalondersteuning Basisonderwijs Secundair onderwijs Buitenschoolse opvang Vrije tijd Anderstalige nieuwkomers Kleuters Kinderen Jongeren
Terug