Start Materialenbank

Ruimte voor nieuwe talenten

Maak op je school een meerjarenplan voor nieuwkomersleerlingen en gebruik de moedertaal van een leerling als opstapje voor het leren van Nederlands én andere vakken. Dat zijn twee belangrijke aanbevelingen uit de handreiking ‘Ruimte voor nieuwe talenten’. De brochure helpt leerkrachten, taalcoördinatoren, schoolleiders en bestuurders bij hun keuzes rond nieuwkomers op de basisschool.

Taalondersteuning Basisonderwijs Anderstalige nieuwkomers Kleuters Kinderen Jongeren Folder Tips
Terug