Start Materialenbank

Themanummer Meertaligheid

Signaal (nr. 79)

Het vaktijdschrift Signaal van Sig (Sterk In Grenzen Verleggen) vzw, bracht een themanummer uit over hulp en therapie aan meertalige kinderen. Het nummer belicht het thema vanuit verschillende perspectieven met aandacht voor spel- en taalontwikkeling.
Er worden handvatten aangereikt voor therapeuten die voor de opdracht staan om het meertalige kind met spraak en taalstoornissen te onderzoeken of te behandelen. Het werd een nummer over gewoontes, waarden, context, cultuur en opvoedingsstijl, over meningsverschillen tussen therapeuten en ouders en over groeiend vertrouwen en echte samenwerking.

Meertalige diagnostiek Taalondersteuning Basisonderwijs Anderstalige nieuwkomers Kinderen Boek Tips Test
Terug