Start Materialenbank

Taalmaatjes

Taalmaatjes is een ouderbegeleidingsprogramma voor logopedisten. De logopedist gaat samen met ouders op een laagdrempelige manier aan de slag om de communicatie en taal van het kind te stimuleren. Dit kan zowel individueel als in groep. De oudercursus biedt de logopedist handvatten om ouders van kleuters met spraak- en taalproblemen te begeleiden.Taalmaatjes nodigt ouders uit om als ‘maatje’ in alledaagse thuissituaties een rijker en bewuster taalaanbod te bieden. Het programma geeft ouders tips en adviezen om de taal op maat van hun kleuter en zo optimaal mogelijk uit te breiden.

Het pakket Taalmaatjes bestaat uit materiaal voor het begeleiden van de oudercursus in vier sessies (achtereenvolgens of afzonderlijk aan te bieden). De uitgewerkte digitale diavoorstellingen vormen de rode draad. Ze zijn voorzien van kleurrijke, herkenbare foto’s met oefenmomenten. Veel foto’s illustreren hoe ouders als maatje van hun kleuter spraak en taal kunnen uitbreiden. Taalmaatjes is inzetbaar in verschillende logopedische settings (CAR, privépraktijk, BO, thuisbegeleiding, enz.). Het is niet noodzakelijk om extra vorming te volgen om als logopedist de oudercursus te geven. Meer info op www.taalmaatjes.be.

Meertalige diagnostiek Taalondersteuning Basisonderwijs Ouders Website Tips
Terug