Start Materialenbank

Talen, ons gedacht!

Handleiding

In de uitleenbare tentoonstelling ‘Talen, ons gedacht!’ reflecteren volwassenen over hun taalattitudes en meertalig opvoeden. Hierbij hoort deze handleiding met 5 workshops.

‘Talen, ons gedacht!’ is een interactieve tentoonstelling over taal en emotie voor meertalige volwassenen.
In 2008 opende Foyer de interactieve tentoonstelling ‘Talen, mijn gedacht!’, die volledig draait rond meertaligheid en hoe kinderen dit beleven. Op basis daarvan werd, binnen dezelfde tentoonstelling, een nieuw parcours ontwikkeld, dit keer voor ouders met meertalige gezinnen en voor anderstalige volwassenen. Het initiatief kreeg de naam ‘Talen, ons gedacht!’ en wil volwassenen aanzetten tot reflectie over wat meertalig opgroeien voor hen en hun kinderen betekent. Bij deze versie staan het gezinsgebeuren en de actieve rol die volwassenen daar kunnen opnemen centraal.

De interactieve tentoonstelling bestaat uit eilanden waar telkens een thema aan bod komt. In groepjes van ongeveer drie persoon wordt er door de tentoonstelling gewandeld, waarbij de thema’s aanzetten tot ervaringsuitwisseling en gesprek. Iedere deelnemer noteert ook zijn persoonlijke bevindingen op een routekaart. Een handleiding met vijf workshops geeft groepen de mogelijkheid om het thema verder uit te diepen.

Talenbeleid Meertalig opvoeden Ouders Spel
Terug