Start Materialenbank

Talensensibilisering in het kleuter- en lager onderwijs. Tips voor de klas- en schoolpraktijk

In deze brochure wordt korte informatie gegeven over wat talensensibilisering inhoudt, wat de doelen ervan zijn, binnen welke eindtermen je eraan kan werken en hoe het past binnen het talenbeleid van je school. In de brochure staan een reeks tips over hoe je talensensibilisering kunt integreren in je lessen. In de bijlage vind je een aantal instrumenten om je talensensibiliserende activiteiten voor te bereiden en/of te evalueren, en een voorbeeld van doelen en acties rond talensensibilisering in een talenbeleid.

Deze brochure werd samengesteld in het kader van het proefproject talensensibilisering dat in 2012 in opdracht van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming werd uitgevoerd door het Centrum voor Taal en Onderwijs van de KU Leuven en het Steunpunt Diversiteit en Leren van de Universiteit Gent.

Talenbeleid Talensensibilisering Basisonderwijs Kinderen Jongeren Folder Tips
Terug