Start Materialenbank

Toetstaal - meerkeuzevragen - tips voor leerlingen en leerkrachten

Wanneer het tijd is voor toetsen of examens, is het zeker bij kinderen die het Nederlands nog volop aan het verwerven zijn van belang om goed te kijken naar hoe je als leerkracht je vragen stelt, en wat voor vragen je stelt. In plaats van open vragen kunnen meerkeuzevragen misschien een goed alternatief zijn voor kinderen die nog onvoldoende vaardig zijn in het Nederlands. Maar hoe ga je daar dan actief mee aan de slag, rekening houdend met het taalverwervingsprocessen van je leerlingen? Waarop moet je letten? En wat is belangrijk voor je leerlingen als ze goed willen scoren op een meerkeuzetoets?

Talenbeleid Taalondersteuning Secundair onderwijs Anderstalige nieuwkomers Jongeren Website Tips
Terug