Start Materialenbank

Tussen taal en blokkendoos

Leidraad voor goede gesprekken met ouders over meertalig opgroeien, spel en speelgoed
Fiches voor gesprekken met ouders voor hulpverleners

In 2006 stelde de werkgroep Meertalige kinderen de AMK (Anamneselijst Meertalige Kinderen) op. Deze lijst vormde een eerste initiatief om de diagnostiek en begeleiding van meertalige kinderen op een verantwoorde manier uit te voeren.
Elke fiche in ‘Tussen taal en blokkendoos’ is opgebouwd volgens eenzelfde principe en vertrekt vanuit enkele probleemstellingen die verband houden met het thema. Van daaruit worden vragen aan de ouders geformuleerd die de situatie in kaart helpen brengen. We sluiten af met een aantal concrete tips die samen met de ouders kunnen worden opgenomen.

Meertalige diagnostiek Communiceren met ouders Meertalig opvoeden Basisonderwijs Kleuters Kinderen Ouders Boek Tips Spel Lesmateriaal
Terug