Start Materialenbank

Verder met rekenen: lespakket rekenen en wiskunde

Het lespakket ‘Verder met rekenen’ werd oorspronkelijk ontwikkeld voor docenten rekenen/wiskunde in klas 1 van de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo, maar kan ook zeer geschikt zijn voor anderstalige nieuwkomers die hun rekenvaardigheid nog verder kunnen of moeten ontwikkelen. Bestaande lesmaterialen voor wiskunde voorzien vaak niet of onvoldoende in hun leerbehoeften. Voor dit lespakket is een selectie gemaakt uit leerstof die voor deze doelgroep van essentieel belang is, met focus op drie domeinen: geld en ons geldsysteem, procenten en verhoudingen, en meten en ons maatstelsel. Het ontwikkelde pakket bestaat uit 24 werkbladen van telkens 3 pagina’s, met bijbehorende lesbeschrijvingen en achtergrondinformatie over leerlijnen. Qua leerstof en de manier waarop die wordt aangeboden, is er aansluiting gezocht bij het basisonderwijs, zonder dat leerlingen de leerstof en de didactische aanpak als kinderachtig zullen ervaren.

Taalondersteuning Basisonderwijs Secundair onderwijs Kinderen Jongeren Tips Lesmateriaal
Terug