Start Materialenbank

Visietekst taalstimulering en meertaligheid - Kind en Gezin

Sommige ouders hebben vragen over de taalontwikkeling van hun kind. Zeker in situaties waar de taalontwikkeling van kinderen niet zo vlot verloopt of wanneer ouders zich zorgen maken over hun kind. Ook in situaties waar de thuistaal niet het Nederlands is, of waar beide ouders een verschillende taal spreken, hebben ouders vaak vragen. Zowel in de kinderopvang als in de preventieve gezinsondersteuning is taal een thema dat de nodige aandacht vereist.

Binnen Kind en Gezin is op dit ogenblik de expertise over de taalontwikkeling van kinderen
vanaf de geboorte tot de leeftijd van drie jaar eerder beperkt en versnipperd. Ook een degelijke visie en achterliggend kader ontbreken. Deze visietekst is een eerste stap om hieraan tegemoet te komen. De tekst richt zich in de eerste plaats tot twee beleidsafdelingen van Kind en Gezin; Kinderopvang en Preventieve Gezinsondersteuning. Op basis van de tekst kan in een actieplan geformuleerd worden op welke manier de noden van kinderen, ouders en hun omgeving kunnen ondersteund worden op het domein van de preventieve gezinsondersteuning en de kinderopvang.

Talenbeleid Buitenschoolse opvang Kleuters Folder Tips
Terug