Start Materialenbank

Het meertalige kind. Een eerste kennismaking

Een echte kennismaking met het meertalige kind, dat in al zijn facetten wordt beschreven. Ook de omgeving wordt in kaart gebracht, om zo gerichte aanbevelingen te kunnen doen: hoe kun je omgaan met meertalige kinderen in de opvang, op school of bij de logopedist?

In de meeste landen spreken de mensen meerdere talen, maar ook in ons land komt meertaligheid steeds meer voor. Niet altijd wordt een meertalig kind echter goed begrepen. Zeker niet in een omgeving waarin eentaligheid de norm is. Hoe leert een kind tegelijkertijd verschillende talen? Hoe schakelt hij over tussen de taal thuis en die op school? Hoe moet je als leerkracht op school het gedrag van een meertalig kind beoordelen? Het zijn lastige vragen waarop in dit boek op toegankelijke en enthousiasmerende wijze antwoord gegeven wordt. De auteur is kind van migrantenouders en moeder in een gezin waarin drie talen worden gesproken. Marinella Orioni kent als geen ander de realiteit waarmee het meertalige kind thuis, op de voorschoolse opvang, op school en bij de logopedist te maken krijgt en weet gerichte aanbevelingen te doen.

Talenbeleid Talensensibilisering Meertalige diagnostiek Communiceren met ouders Taalondersteuning Meertalig voorlezen Meertalig opvoeden Basisonderwijs Secundair onderwijs Buitenschoolse opvang Vrije tijd Anderstalige nieuwkomers Ouders Boek
Terug